dmc.sk
Príprava na ružencovú slávnosť v Košiciach
Hoci slávnosť Ružencovej Panny Márie slávili košickí dominikáni až počas druhého októbrového víkendu, už od pondelka (8.októbra) do piatku (12. októbra) prebiehala príprava na samotnú slávnosť. Každodenný program tejto prípravy bol síce rovnaký (ruženec, sv. omša, adorácia, agapé), ale jednotlivé dni sa predsa len dosť líšili. A to kvôli tomu, že každý deň bol zameraný