dmc.sk
Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?
Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca? Modlitba posvätného ruženca má pre človeka zmysel len natoľko, nakoľko cíti, že má moc meniť jeho život, že ho vedie bližšie ku Kristovi a ku konaniu dobra. Inými slovami členovia ružencových bratstiev sa pre ruženec a členstvo v ružencových bratstvách rozhodli preto, že dôverujú tejto modlitbe a