dmc.sk
Duchovné cvičenia v Prešove
Možnosť načerpať veľa síl a vnútorného pokoja sme mali počas duchovných cvičení v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. Pod záštitou Dominikánskeho mariánskeho centra sa uskutočnili v dňoch 7. až 10. marca 2019. Viedli ich bratia dominikáni, promótor pre ruženec páter Filip Ďubek OP so svojimi spolupracovníkmi, pátrom Charbelom Hricom OP a frátrom Vavrincom Mitrom OP. Téma znela: „Poďme