dmc.sk
Duchovné cvičenia v Prešove (07.-10. marec 2019)
Milí ruženčiari, dovoľte mi pozvať vás na pôstne duchovné cvičenia, ktoré nesú názov: "Poďme na hlbinu! Tajomstvá bolestného ruženca." Budeme spoločne rozjímať nad ružencovými tajomstvami, ktoré opisujú posledné chvíle Ježišovho života, jeho umučenie a smrť. Zahĺbime sa do tajomstiev, ktoré odkrývajú veľkosť ľudskej zloby, ale ktoré zároveň omnoho viac odkrývajú veľkosť Božej lásky. Tieto duchovné cvičenia sú