dmc.sk
Duchovné cvičenia v Melčiciach (14.-17. marec 2019)
Milí ruženčiari, srdečne vás pozývam na duchovné cvičenia, ktorými nás budú sprevádzať veľké postavy viery Starého zákona.Spoločne sa cez stránky Biblie pozrieme na životný príbeh Abraháma, Jozefa, Mojžiša a Eliáša. V tichu necháme zaznieť Slovo z horiaceho kríka, v stánku stretnutia i cez dar odpustenia a prehĺbenej viery. Téma: Veľké postavy viery. Termín: 14.-17. marec 2019 so