dmc.sk
Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca, Prešov (24.-27. október 2019)
Milí ruženčiari, srdečne vás pozývam na duchovné cvičenia, počas ktorých sa budeme zamýšľať nad tým, ako prežívame svätú omšu. Lebo, ak si zvykneme na bezmyšlienkovitosť pri prežívaní svätej omše, ochudobníme sa o najväčšiu radosť a očarenie, aká jestvuje na tejto zemi. V takom prípade sa podobáme kvetom, ktoré nemohli rozkvitnúť, pretože nemali zodpovedných a starostlivých záhradníkov.