dksyd.dk
Hatten af for Dybbøl Mølle
Efter den vellykkede nedtagning af vingerne i sidste uge, er møllebygger Morten Anker Petersen onsdag den 14. august klar til at hejse møllehatten ned på jorden. Den skal i modsætning til vingerne genbruges - så det skal ske med største forsigtighed. "Siden vingerne blev fjernet, er der i mellemtiden rejst et stillads omkring møllen, som gør