djsumaylo.com
mahikat-un ug binisaya pag-usab
samtang nagatikaw-tikaw ako sa among panimalay karong takna-a, nagahuna-huna kun unsay mabuhat aning taknaa, nakapamalandong ako nga hinay-hinay na akong makalimot sa binisayang akong nakat-unan sa…