djoletovkutak.com
ŽIVOTNE PRIČE
Živimo u vremenu kada su stare vrednosti i tradicija ostavljeni po strani…Nastanak Sajta Djoletovog kutka je inspiracija na mog starijeg brata koji je imao već pokrenut portal sa svojim prija…