djoletovkutak.com
VREME JE
Vreme je za nas, za naše želje i snove neostvarene, data obećanja za naše živote gde žele smo da ispunimo srećom i radošču življenja. Vreme je za naše neispunjene planove, neodlaske na mora, planin…