djoletovkutak.com
MAGLA
Magla svuda, magla oko nas koja nas obavijala je tako gusta da ne znamo gde smo i šta radimo kad smo sami i napušteni i kad nemamo nikog svog. Svi su se negde uzgubili, tražimo se na pipanje vičemo…