djoletovkutak.com
NABIJAČA
Posle svadbe koja beše velika sa puno zvanica, rodbine i komšija okupljenih na sred šora sa svircima pijanog kuma i starog svata i bezobraznih bećaraca uvesaljavali sve prisutne. A sa bolonima raki…