djoletovkutak.com
ČIRAK
Beše u našem selu neki čovek koji je navek nekom smeto gdi god se pojavi dal u dućanu, bircuzu il šoru i gdi god stane imao grdnju, Bože čak i na groblju ?! – Šta ćeš ovde ko neki čirak smeta…