djoletovkutak.com
90-te
Život na uzburkanom balkanu godinama se pretakao na pijace svakog grada u bivšoj SFRJ i novonastalim državama nakon toga.