djhistorien.com
Tack alla som bidragit med berättelser till DJ-liv!
Nu har vi äntligen lämnat i manus till Gidlunds förlag! Efter sommaren ska boken redigeras efter synpunkter från Gidlunds, faktagranskas, sättas, få ett omslag, bilder ska väljas, förord och eftero…