ditnorge.dk
Indkomster fra norske kilder - Dit Norge
Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra norske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du fx lejeindtægter, ejendomsavancer, udbytter og royalties vil disse blive beskattet i Norge som kildeland og i Danmark som bopælsland, hvor Danmark så vil give nedslag i den danske skat for den norske skat efter et creditprincip. Har du fx renteindtægter, aktieavancer eller kursgevinster vil disse udelukkende blive beskattet i Danmark med de almindelige danske skattesatser. Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.