dirtbike.co.il
התוצאות, הסיקורים, הגלריות והסרטונים ממרוץ אלפי מנשה
כל מה שרציתם לקרוא, לראות, לעיין על מרוץ אלפי מנשה שנערך ב-22.3.14 מרוכז כעת בדף אחד – כולל טבלת התוצאות לכל הקפה, סיקורי המגזינים השונים, גלריות התמונות של הצלמים הרבים שנכחו באירוע ואפילו מס' סרט…