dirkvanbabylon.com
Brinken
In Groningen bestaan ze nog de dodenakkers. Of oer-Keltische hoopjes stapels laag op laag, Uit vroeger tijden opgericht tot op vandaag, Door boeren, veetelers en vroege pottenbakkers.