direktaktion.nu
Sjuk värld – Psykisk ohälsa i det kapitalistiska samhället
Det är ingen slump att allt fler drabbas av psykisk ohälsa samtidigt som konkurrensen, otryggheten och alienationen ökar. Ju mer kapitalismen utvecklas desto sjukare blir vi.