direktaktion.nu
Tre skäl till varför det är en dålig idé att förbjuda nazism
Ofta framhävs förbud mot nazism som en lösning på Nordiska Motståndsrörelsens ökande närvaro i samhället. Tyvärr är det inte bara verkningslöst utan riskerar också att bli direkt kontraproduktivt.…