direktaktion.nu
Vänsterns roll i socialdemokratins förfall
Välfärdsstaten faller sakta samman under det konstanta trycket från den internationella marknaden. Den parlamentariska vänstern står handfallna inför den nya ekonomiska verkligheten. Samtidigt har …