dipersimpangankutubfrompioneerofdpk.wordpress.com
Kasta Moden Yang Dibenarkan!!
Kasta dalam agama Hindu? Pada zaman dahulu kewujudan kasta dianggap menasabah. Kasta itu menggolongkan manusia. Ada yang dianggap taraf yang rendah, ada yang tinggi. Islam pula tidak mengkastakan m…