dipersimpangankutubfrompioneerofdpk.wordpress.com
Keseragaman Peraturan Antarabangsa > Oleh Jeritan Seantero Dunia
Apakah yang saya maksudkan dengan judul karangan kali ini? Saya maksudkan peraturan yang sama digunakan oleh semua negara. Walaubagaimanapun ini bukanlah sesuatu yang mudah. Sesetengahnya mudah . C…