dipanugraha.org
‘Merantau ke Deli’: Lelaki Minang dalam Memori
DALAM roman-roman yang ditulis Hamka (1908-1981) selalu mengemuka seluk-beluk “adat” dan “kebiasaan yang diadatkan”, yang pada prinsipnya dipandang menghambat gerak langkah …