dinupopescu.com
Naşterea
Aici nu e nimic, e tot, Un infinit de puritate, Nu sunt și nici nu mă suport, Iar lumea – o neclaritate. E un abis atât de sur În obârșia existenței, Sfințenia fără de cusur Din ignoranța apa…