dinupopescu.com
Poem prostesc
Mă pierd în noapte, Mă pierd în Lună, Mă pierd în taine, În adevăr și minciună, Mă pierd în tine, Mă pierd în noi, În fiece clipă Divizată la doi. Mă pierd în zile, În luni și ani, Deceni…