dinupopescu.com
Vis burlesc
Închid ochii, m-avânt în abis, Fără vreun fad compromis, Genele le plec cu dichis, Regăsind paradisul promis. Sastisit de speranțe deșarte, De-atâta rizibil lumesc, Prin ceruri de stele abst…