dinmatik.com
Evlilik Dinin Yarısıdır ﷴ Hadisi Şerif ﷴ » DİNMATİK
“Kişi evlendiği zaman dininin yarısını korumuş olur. Geriye kalan yarısı için de Allah’a karşı gelmekten sakınsın.’’ (Heysemi, Mecme’u’z Zevaid, No: 7310;…