dinmatik.com
Dünyadaki İlk Katil - Habil ile Kabil Olayı » DİNMATİK
"Hani onlar Allah'a birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, digerinden kabul edilmemişti.” Kurbanı kabul edilen, Hâbil'dir, kabul edilmeyen ise Kabil'dir. Onların kurban sunmalarının sebebi şu idi: