digitalvirgo.wordpress.com
Budućnost je ženskog roda
Nema veće sile u univerzumu od sile žene koja je odlučila da se uzdigne