digitalvirgo.wordpress.com
Da sam Šejn
Izađi i bori se U ovom gradu nema mjesta za jednog od nas Izađi i bori se Ulica je prazna, ali s prozora motre na nas Izađi i bori se Uzet ću ti život ako ostaneš – uzimam čast.