digitalpedagogy.co
מחולל סודוקו | OpenSky Sudoku Generator
OpenSky Sudoku Generator – מחולל תשבצי סודוקו להדפסה, ברמות קושי שונות. בעת יצירת התשבץ עליכם לבחור את מספר התשבצים בקובץ ה-PDF, מספר התשבצים בכל דף, רמת הקושי של התשבצים והאם לכלול פתרו…