digitalpedagogy.co
רדיו סובב עולם … :)
radio garden – מיצג אינטרנטי אינטראקטיבי המאפשר לחקור את הרדיו בהווה ובעבר. live – בחרו נקודה ירוקה על גבי הגלובס והאזינו לשידור החי של תחנות הרדיו השונות. לאחר שבחרתם תחנת רדיו תוכלו ל…