digitalpedagogy.co
​Mystery Hangouts | נחשו היכן אנחנו !
Mystery Hangouts – משחק חברתי בין שתי קבוצות תלמידים (שילוב של משחק צוללות ו-20 שאלות…). כל כיתה כותבת מראש רמזים לגבי מיקומה הגאוגרפי של כיתתן ושאלות לגבי מיקומה הגאוגרפי של הכיתה השני…