digitalpedagogy.co
אפליקציית Chwazi Finger Chooser
Chwazi Finger Chooser – אנדאויד | IOS אפליקציה המסייעת בבחירת אנשים לביצוע משימה או חלוקת משתפים לצוותים. הכל בצורה של הגרלה משעשעת… אפליקציה משעשעת שהעלתה חיוך על פני כל…