digitalpedagogy.co
מציאות מדומה | 15 אפליקציות מומלצות
מציאות מדומה – Virtual reality הדמיית נוכחות בסביבה מרוחקת או דמיונית. השימוש במכשירי ה-VR ובאפליקציות מאפשר לתלמידים להתנסות ולחקור מצבים מגוונים – למשל היכרות מוחשית עם מערכת הדם; מאפ…