digitalpedagogy.co
כלים
'כלים קטנים גדולים' מהווה ארגז כלים למורה המקוון. המאגר מתעדכן באופן שוטף והוא מכיל מאות כלים טכנולוגיים, בליווי מדריכים כתובים ומצולמים. לנוחיותכם, ניתן לחפש במאגר כלים על פי שמם או שימושם באמצעות…