digitalmore.co
HUAWEI Y6s สี Starry Black วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ ในราคา 3,999 บาท • Digital More
HUAWEI Y6s สี Starry Black วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ ในราคาเกินคุ้ม 3,999 บาท ส่วนสมาร์ทโฟนสเปคเก่ง HUAWEI Y9s จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 4 ธันวาคมนี้ อีกหนึ่งของขวัญแทนใจในวันพ่อปีนี้ ที่รับรองพ่อต้องปลื้ม