digitalmore.co
เปิดราคา Galaxy S20, S20+ และ S20 Ultra เริ่มต้น 28,900 บาท • Digital More
ซัมซุง ประเทศไทย เปิดราคา Galaxy S20, Galaxy S20+ และ Galaxy S20 Ultra ในไทย เริ่มต้น 28,900 บาท เริ่มเปิดจอง พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม นี้