digitalmore.co
ดีแทคเข้ารับเอกสารประมูลคลื่นความถี่ 700MHz, 1800MHz, 2600MHz และ 26GHz  • Digital More
ดีแทคเข้ารับเอกสารประมูลคลื่นความถี่ที่จะจัดขึ้น 16 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่ สำนักงาน กสทช. ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับเอกสารการประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคมหลายย่านพร้อมกัน (Multiband Auction)