dieversity.net
Delene mine
Dette innlegget er en oppdatering av det jeg skrev i 2018. Jeg kommer ikke til å gjenta forklaringen om hva deler er, siden nye lesere kan finne den informasjonen her. Jeg har de siste par årene få…