dieversity.net
Et lite livstegn
Alt jeg kan si er at jeg er glad for at jeg ikke visste hvordan dette halvåret kom til å bli, da jeg skrev om januar måned. Som forøvrig var en svært dårlig måned. Lite visste jeg… Og godt er…