dieversity.net
Ikke akkurat velfungerende
NB: Dette innlegget inneholder noen korte og «overfladiske» beskrivelser av vold som kan virke triggende på mennesker som har opplevd liknende. Som barn ble jeg tvunget til å gjøre vok…