dieversity.net
Hva skal til for at du tror meg?
«Så, hvorfor anmeldte du det ikke?» Det spørsmålet gjør meg skikkelig stresset. Det oser av mistro og skepsis, og det minner meg på hvor mislykket jeg er. Jeg anmeldte ikke, fordi jeg …