dieversity.net
Hvorfor jeg valgte å blogge
Dette er min første blogg. Jeg er ikke spesielt flink til å ordlegge meg, så det kan være dette får en brå slutt, men jeg tenkte det var verdt et forsøk. Som jeg er så vidt innom på siden intro, så…