diesblaus.wordpress.com
El missatge
Fa un parell de dies que aquest número és a l’agenda. Faig el primer pas? Text en blanc. Teclejo. Esborro. Teclejo de nou. Torno a esborrar. Al quart intent tampoc ho resolc. Collons, no pot ser ta…