diendandulich.tct.info.vn
Chó trốn trong vali bay trót lọt từ Hong Kong qua Nhật Bản
Hành khách 4 chân lẻn vào trong va li rồi nằm yên lặng trong suốt 5 giờ bay mà không bị ai phát hi&#78…