diegonou.com
Inte så enkelt…
The Lesson of the Spoons Spadar ÄR mycket bättre än skedar. Spadar ger kanske något färre jobb men har ett stort mått av ‘värdighet’. Kanaler grävdes på ‘en gång i tiden’ me…