diegonou.com
Först läser man rubriken. Sedan tittar man på bilderna.
Bildtexterna kan också suga in en potentiell läsare. Innehållsförteckningen, om det är en längre text. Avslutningen, slutsatser och rekommendationer, de läser man kanske först. Sara Granérs bilder …