diegoisshinryuseishinkan.com
Tatsuo Shimabuku 島袋龍夫(1908-1975)
Shimabuku Tatsuo 島袋龍夫